1 адамга комната 8000
1 комната берем 8000
3 ле адам жашайбыз квартирада