маналит
Маналитке балдар керек арматуршик маналитте иштеп жургон чертёж тушунгон балдар болсо жакшы болмок наличка.