Метро павалецскаядан койка места берилет эки кыз же бир семейныйга
Метро павалецскаядан квартира берилет эки кызга же бир семейнвйга