Самсы бышырганга адам керек
срочно тандыр самсы бышыра алган адам керек восточный кафеге опыт стажы менен